„Úctivý pozdrav, Tebe, drahý návštevník, vitaj a zotrvaj na našej stránke. Na chvíľu ustaň a pootoč sa späť, nazri do vekov dávno minulých, keď česť muža rozhodovala o živote či smrti, keď chrabrosť rytiera zastrela i slávu kráľa samotného.
My, potomkovia dneška, nasledujeme odkaz dôb
dávnych a rytierske cnosti úctu, slušnosť, mravnosť do nového sveta vnášame. S odvahou a nebojácne kráčame na miesta, kde na nás už takmer zabudli, chránime pred zánikom dedičstvo nám zverené. Hľadáme spriaznené duše, hľadáme Teba, poď a pridaj sa, veď napokon - stať rytierom môže sa ten, kto vznešené ideály v srdci nosí.“

SHŠ Berezun je registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od augusta 2002.
Svoju históriu však začala písať už v roku 1999.

Dnes má 17 stálych členov, ktorých snahou je sprítomniť časy dávno minulé, kedy si muži vydobýjali obdiv žien, slávu, povesť a majetok zbraňami.

Čosi viac o začiatkoch našej skupiny - o vystúpeniach, členoch a vlastnej výrobe zbraní sa dočítate práve tu, na našej webovej stránke.